Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),

uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., sklicuje 34. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek 28. 6. 2010 ob 14. uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 28. 6. 2010 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Sklic 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Dnevnik, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 34. skupščini, ki sta podana primeroma.

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 26. 5. 2010 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.