Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda 32. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda 32. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in Nadzorni svet sta na podlagi 27. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., četrtega odstavka 281. in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicala 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek 6. 4. 2009 ob 14. uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana. Sklic skupščine je bil dne 5. 3. 2009 objavljen na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet-u ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., objavlja nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda navedene skupščine, ki ju je dne 11. 3. 2009 prejela od Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119.

Nasprotni predlog in razširtev dnevnega reda 32. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ter Zahteva za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog so podani v pripetih dokumentih.

Navedeno dodatno gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 13. 3. 2009 do 6. 4. 2009 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 13. 3. 2009 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 13. 3. 2009