Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Objava sklica skupščine delničarjev

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 27. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., četrtega odstavka 281. in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava družbe sklicuje 30. sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek 18. 4. 2008 ob 14. uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 17. 3. 2008 do 18. 4. 2008 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Sklic 30. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., je podan v pripetem dokumentu.

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 17. 3. 2008 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 


Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 14. 3. 2008