Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 42. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 30. 5. 2017, ob 14.00 uri.