Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Zavarovalnica Triglav, d.d., z organiziranim zbiranjem pooblastil omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev. Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 11. 5. 2017 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 42. skupščini delničarjev, ki bo potekala 30. 5. 2017.

Skladno z navodili podpisano in izpolnjeno prijavo s pooblastilom je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 26. 5. 2017 v priloženi predplačani ovojnici. Podrobnejša pojasnila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro.