Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Objava sklica 47. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 28. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava družbe sklicuje

47. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,

ki bo 24. 5. 2022 ob 10.00 uri

v Beli dvorani Grand hotela Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 23. 5. 2022 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., (www.triglav.eu).

Sklic 47. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi na spletni strani AJPES, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 47. skupščini, ki sta podana le primeroma.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.