Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Zavarovalnica Triglav že vrsto let spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic na skupščinah. Pravico do glasovanja lahko delničarji uveljavljajo tudi brez osebne udeležbe, in sicer z določitvijo izbranega pooblaščenca v okviru organiziranega zbiranja pooblastil. Delničarji lahko za glasovanje na skupščini zavarovalnice, ki bo 24. 5. 2022, pooblastijo enega od sledečih pooblaščencev:

• Andreja Slaparja, predsednika uprave Zavarovalnice Triglav,
• Uroša Ivanca, člana uprave Zavarovalnice Triglav,
• Tadeja Čorolija, člana uprave Zavarovalnice Triglav,
• Petra Celarja, upokojenca, člana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnika delavcev,
• Milana Tomaževiča, upokojenca, nekdanjega člana uprave in nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

Predvidoma od ponedeljka, 9. 5. 2022, bodo delničarji na svoj naslov prejeli individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje brez osebne udeležbe. Podpisano in izpolnjeno prijavo je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 20. 5. 2022.