Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Uprava in Nadzorni svet predlagata izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta letošnji skupščini delničarjev predlagala izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 39,8 milijona evrov. Predlagana dividenda trenutno predstavlja 5-odstotni dividendni donos delnice Triglava, kar je skladno s pričakovanji investitorjev glede delnice Triglava in na ravni pričakovanega povprečnega dividendnega donosa delnic evropskih zavarovalnic v letošnjem letu.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Pri predlogu dividende sta Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice kot vedno sledila začrtani dividendni politiki. To pomeni, da je dividenda atraktivna za delničarje, hkrati pa je izpolnjen pogoj vzdržnosti, tj. da je zagotovljena finančna stabilnost ter nadaljnja rast in razvoj Skupine Triglav. Predlagano izplačilo dividend močno presega lani ustvarjen poslovni izid Skupine, ki pa je bil nižji zaradi enkratnih negativnih dogodkov. V letošnjem letu pričakujemo normalizacijo našega poslovanja skladno s strategijo. Dividendno politiko želimo izvajati konsistentno in pri tem izpolnjevati pričakovanja naših delničarjev, da smo zanje na dolgi rok stabilna, varna in donosna naložba

Rezultati Skupine Triglav v letu 2023 so bili pod prvotno načrtovanimi, kar je predvsem posledica regulacije cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in naravnih množičnih škod. Čisti dobiček Skupine je znašal 16,3 milijona evrov. Skupina je ohranila visoko oceno »A« s strani bonitetnih agencij S&P in AM Best ter finančno stabilnost. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da bo ob izplačilu predlagane višine dividende na srednji rok ohranjen ustrezen nivo kapitalske ustreznosti. Ob tem sta pri predlogu dividende upoštevala ocene trenutnih in pričakovanih pogojev poslovanja Skupine Triglav, predvidene kapitalske potrebe in zmožnost, da Skupina Triglav tudi v prihodnje dosega začrtane strateške cilje.

Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023, ki bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno v petek, 29. 3. 2024. Zavarovalnica bo predvidoma 26. 4. 2024 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 4. 6. 2024.


 
Complementary Content
${loading}