Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Sklic redne letne skupščine Zavarovalnice Triglav

Predlog uprave in nadzornega sveta družbe za izplačilo dividend v višini 1,75 EUR bruto na delnico

Uprava Zavarovalnice Triglav sklicuje 49. skupščino delničarjev družbe, ki bo 4. junija 2024 ob 10. uri v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani.

Na skupščini se bodo delničarji seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023, v katerem je Skupina zaradi enkratnih negativnih dogodkov ustvarila nižji rezultat od prvotno pričakovanega, ob tem pa je v zahtevnih razmerah ohranila finančno stabilnost in vodilni tržni položaj v regiji.

Nadalje bodo delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. december 2023. Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav jim predlagata izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar omogoča 5-odstotni dividendni donos delnice. Zavarovalnica želi na konsistenten način izvajati usmeritve svoje dividendne politike glede njene atraktivnosti za delničarje in vzdržnosti. Predlagani skupni znesek izplačila dividend močno presega lani ustvarjeni poslovni izid, vendar Skupina v letošnjem letu pričakuje normalizacijo poslovanja skladno s strategijo, tudi po izplačilu dividende pa so zagotovljena finančna stabilnost ter pogoji za rast in razvoj Skupine.

Na dnevnem redu zasedanja redne skupščine bo kot vsako leto tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice za leto 2023, odobritev politike prejemkov zavarovalnice in sprejem poročila o prejemkih za lansko leto. Poleg tega bodo delničarji imenovali dva nova člana nadzornega sveta iz vrst predstavnikov delničarjev in se seznanili z imenovanjem članov tega organa, predstavnikov delavcev.

Zavarovalnica Triglav bo tudi letos delničarjem omogočila izvrševanje njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini preko pooblaščencev.

Sklic 49. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav z gradivom, obrazcema prijave in pooblastilom za udeležbo ter glasovanjem je objavljen na borzno-informacijskem sistemu Ljubljanske borze in na spletni strani triglav.eu.


 
Complementary Content
${loading}