si en
si en
Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Sklic redne letne skupščine Zavarovalnice Triglav

Predlog Uprave in Nadzornega sveta družbe za izplačilo dividend v višini 1,70 EUR bruto na delnico

Uprava Zavarovalnice Triglav sklicuje 46. skupščino delničarjev družbe, ki bo 25. 5. 2021 ob 9. uri v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Na skupščini se bodo delničarji seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020, v katerem je družba kljub zahtevnim razmeram zaradi pandemije covid-19 in okolja nizkih obrestnih mer dosegla dobre rezultate ter izkazala svojo odpornost in finančno stabilnost.

Nadalje bodo delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. 12. 2020. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da so podlage za izplačilo dividende ustrezne in skladno z dividendno politiko zavarovalnice predlagata dividendo v višini 1,70 evrov bruto na delnico. Skupni znesek za dividende v višini 38.649.751,60 evrov predstavlja 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2020 in 5-odstotni dividendni donos.

Na dnevnem redu zasedanja redne skupščine so še podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2020 in spremembe statuta družbe. Te so skupščini predlagane zaradi spremenjene zakonodaje in določenih vsebinskih dopolnitev, kot je na primer izvajanje virtualnih in elektronskih skupščin. Delničarji se bodo seznanili tudi z lansko odstopno izjavo članice Nadzornega sveta in s potekom mandata štirim članom Nadzornega sveta ter imenovali novih pet članov tega organa.

Zavarovalnica Triglav bo tudi letos delničarjem omogočila izvrševanje njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini preko pooblaščencev. Zaradi negotovih razmer pandemije covid-19 priporoča delničarjem, da prednostno izberejo to možnost glasovanja na skupščini na daljavo.

Sklic 46. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav z gradivom, obrazcema prijave in pooblastilom za udeležbo ter glasovanjem je objavljen na borzno-informacijskem sistemu Ljubljanske borze in na spletni strani triglav.eu.


 
Complementary Content
${loading}