Aktualno

Obvestilo o poslih člana Uprave z delnico ZVTG

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih člana Uprave z delnico ZVTG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 19. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da je David Benedek, član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., dne 26. 8. 2021 kupil 150 lotov ZVTG po povprečni tehtani ceni 35,15 evra in v skupni vrednosti 5.272,30 evra.

Naveden nakup navadnih delnic zavarovalnice z oznako ZVTG in ISIN kodo SI0021111651, LEI koda izdajatelja je 549300KGI78MKHO38N42, je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima David Benedek v lasti 450 delnic z oznako ZVTG.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 27. 8. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.