Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2022 (PDF različica) - popravek

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2022 (PDF različica) - popravek

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav ponovno objavlja revidirano letno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2022 (PDF različica), ki vsebuje popravek zadnjega odstavka točke 5.1.7. na strani 302.  

Priložena PDF različica revidiranega letnega poročila je oblikovana skladno z Uredbo MAR in je neuradna. Uradna različica je skladno z Uredbo 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 narejena v formatu ESEF in jo družba objavlja v ločeni objavi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 7. 4. 2023 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.