Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2023, ki ga v prilogi objavljamo v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 29. 3. 2024  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.