Uprava

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sestava Uprave

Andrej Slapar
predsednik Uprave
Življenjepis
Leto rojstva 1972
Kraj rojstva Kranj
Nastop mandata člana Uprave 10. 11. 2009
Predsednik Uprave od 22. 5. 2013 dalje
Pristojnosti Predsednik Uprave Andrej Slapar vodi in usmerja delo Uprave ter delovanje štabnih služb (Kabinet Uprave, Pravna pisarna, Služba notranje revizije, Služba za korporativno komuniciranje in Skladnost poslovanja). Odgovoren je za področja Korporacijski zavarovanci, Trženje ter Poslovna inteligenca in upravljanje odnosov s stranko. Odgovoren je za kadrovske zadeve, povezane z delavci s posebnimi pooblastili, delovanje Arbitraže in delovanje Jedrskega Poola, GIZ. Prav tako zastopa zavarovalnico v Svetu Slovenskega zavarovalnega združenja.
Izobrazba

Poklicna pot:

Članstvo v nadzornih svetih oz. odborih: