Uprava

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sestava Uprave

Marica Makoter
članica Uprave - delavska direktorica
Življenjepis
Leto rojstva 1972
Kraj rojstva Ljubljana
Nastop mandata 21. 12. 2011
Pristojnosti Članica Uprave Marica Makoter je kot delavska direktorica zadolžena oziroma pooblaščena za zastopanje interesov delavcev v Upravi skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Odgovorna je za samostojni službi področij Preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar ter Služba za upravljanje sprememb in portfelja projektov. Odgovorna je tudi za področja Informatika, Zaledna podpora poslovanja in Področje za ravnanje z zaposlenimi, razen kadrovskih zadev povezanih z delavci s posebnimi pooblastili (DPPO).
Izobrazba

Poklicna pot:

Članstvo v nadzornih svetih oz. odborih: