#ZavarujmoPrihodnost
Moja obljuba
Tečaj delnice (Xetra)
Ambasador cilja

SSK Ljubno

Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo žensk in deklic, doseči napredek pri zmanjševanju nasilja, povzročenega zaradi spola, in pri krepitvi enakosti med spoloma v izobraževanju, zaposlovanju in vodenju.
KAKO DO URESNIČITVE?

1 Zavzemam se za enako plačilo za enako opravljeno delo, ne glede na spol.
2 Imam ničelno toleranco do verbalnega in fizičnega nasilja ali diskriminacije na podlagi spola.
3 Delim zgodbe iz športa, kulture, življenja o enakosti med spoloma. Klub oziroma organizacija deli izkušnjo, kako se na treningih in pri delu vključujejo različne generacije in oba spola ter s tem pridobijo vsi.
4 Spodbujam skupno odgovornost v gospodinjstvu in družini tako, da delijo svoje izkušnje/zgodbe o delitvi odgovornosti s partnerjem.
5 Delim svojo izkušnjo ali opažanja z vodstvenih položajev žensk v športu, gospodarstvu, znanosti itd. ter kaj bi bilo treba storiti za opolnomočenje žensk in bolj uravnoteženo zastopanost. Delim primere dobrih praks na tem področju.
6 Institucije, klubi, organizacije si prizadevamo k uravnoteženi zastopanosti med spoloma na vodstvenih položajih znotraj svoje organizacijske strukture.

Spremljajte aktualne aktivnosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Skupaj jih uresničujmo! #ZavarujmoPrihodnost.

O projektu

Zavarujmo prihodnost

Že več kot 120 let skrbimo za varnejšo prihodnost vsakega izmed nas. To je srčika našega delovanja. A skrb ni dovolj. Treba je narediti več. Sodelovati in si prizadevati, da stvari premaknemo naprej. Odslej bomo skupaj z našimi partnerji iz sveta športa, kulture, gospodarstva delovali v smeri doseganja 17 ciljev trajnostnega razvoja. To želimo doseči skupaj z vami. Pridružite se nam in dajte OBLJUBO prihodnosti.

Skupaj uresničimo cilje trajnostnega razvoja!

Kako lahko skupaj zavarujemo prihodnost?

Prenesite e-knjigo