#ZavarujmoPrihodnost
Moja obljuba
Tečaj delnice (Xetra)
Ambasador cilja

Teniška zveza in Kaja Juvan

Spodbujati miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh. Doseči napredek pri zagotavljanju miru in osebne varnosti, pri uveljavljanju pravice do pravnega varstva in napredek v krepitvi zaupanja v ustanove.

KAKO DO URESNIČITVE?

1 Zavzemam se in promoviram »fair play« kot primer miroljubne, spoštljive in odprte družbe – gre za promocijo osebnostne integritete, kar se odraža na vseh ravneh delovanja, tudi znotraj institucij.
2 Izrekam se za ničelno toleranco do diskriminacije, nasilja in vandalizma (npr. med navijači).
3 Spodbujam prijavo vsakršnega nasilja na družbenih medijih (nadlegovanje, zalezovanje, neprimerni komentarji ipd.) in pokažem, kako se to prijavi.
4 Pozovem k aktivnemu prijavljanju nasilja – domačega, medvrstniškega in na delovnem mestu (mobing). Delim svoje izkušnje, se odločno postavim proti in svetujem, kaj storiti.
5 Zavzemam se za spoznanje v družbi o pomembnosti, zakaj moramo biti aktivni državljani in izkoristiti svojo volilno pravico.
6 Spodbujam, da se klubi, društva, institucije in organizacije zavežejo k poštenemu, transparentnemu, vključujočemu delovanju brez korupcije.
7 Promoviram aktivnost klubov, društev, institucij in organizacij, da sprejmejo etični kodeks, sledijo svoji etični politiki in poročajo o napredku.

Spremljajte aktualne aktivnosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Skupaj jih uresničujmo! #ZavarujmoPrihodnost.

O projektu

Zavarujmo prihodnost

Že več kot 120 let skrbimo za varnejšo prihodnost vsakega izmed nas. To je srčika našega delovanja. A skrb ni dovolj. Treba je narediti več. Sodelovati in si prizadevati, da stvari premaknemo naprej. Odslej bomo skupaj z našimi partnerji iz sveta športa, kulture, gospodarstva delovali v smeri doseganja 17 ciljev trajnostnega razvoja. To želimo doseči skupaj z vami. Pridružite se nam in dajte OBLJUBO prihodnosti.

Skupaj uresničimo cilje trajnostnega razvoja!

Kako lahko skupaj zavarujemo prihodnost?

Prenesite e-knjigo