#ZavarujmoPrihodnost
Moja obljuba
Tečaj delnice (Xetra)
Ambasador cilja

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško

Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti.

KAKO DO URESNIČITVE?

1 Delim izkušnje z najljubših sprehodov v gozdu in ob tem poudarim pomembnost ohranjanja gozda (predstavitev vseh ekosistemskih funkcij gozda v sodelovanju s strokovnjaki).
2 Na poštnem nabiralniku imam nalepko »brez reklamnih tiskovin«, k čemur nagovarjam tudi druge, in s tem preprostim ukrepom pripomorem k zmanjševanju odpadnega papirja.
3 Pokažem svoj ekološki vrt in raznovrstnost posevkov na njem: zelenjava, cvetje za privabljanje čebel, pikapolonic in koristnih žuželk, hotel za žuželke, divje opraševalce ...
4 Spodbujam k ogledu slovenskega filma Divja Slovenija in se zavzemam za ohranitev naravnih danosti za prihodnje generacije.
5 Predstavim območje Natura 2000 ali krajinski, regijski, nacionalni park, kamor rad zahajam, in njegovo vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, k čemur sem tudi sam zavezan.
6 Delim svojo vsakdanjo izkušnjo z oskrbovanjem z ekološko pridelano hrano tudi zato, ker je to dobro za čmrlje in čebele, ki so ključni za pridelavo hrane.
7 Ljubiteljski ornitologi predstavimo svoje opazovanje in povedo, da so ptice pokazatelj biotske raznovrstnosti. Lahko tudi v sodelovanju s strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
8 Klubi, društva, organizacije, institucije predstavimo svojo prakso digitaliziranih gradiv (namesto natisnjenih) – vstopnice, promocijski katalogi ipd.

Spremljajte aktualne aktivnosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Skupaj jih uresničujmo! #ZavarujmoPrihodnost.

O projektu

Zavarujmo prihodnost

Že več kot 120 let skrbimo za varnejšo prihodnost vsakega izmed nas. To je srčika našega delovanja. A skrb ni dovolj. Treba je narediti več. Sodelovati in si prizadevati, da stvari premaknemo naprej. Odslej bomo skupaj z našimi partnerji iz sveta športa, kulture, gospodarstva delovali v smeri doseganja 17 ciljev trajnostnega razvoja. To želimo doseči skupaj z vami. Pridružite se nam in dajte OBLJUBO prihodnosti.

Skupaj uresničimo cilje trajnostnega razvoja!

Kako lahko skupaj zavarujemo prihodnost?

Prenesite e-knjigo